จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่

กิจกรรมจริงใจเซ็นทรัล

"spirit atlas" a group exhibition

spirit atlas นิทรรศการโดยกลุ่มศิลปิน 7 ท่าน ที่พูดถึงการจัดการสัดส่วนมนุษย์ในงานศิลปะจากแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมป๊อป ที่ส่งผลกระทบทั้งทางความคิดไปจนถึงความเคลื่อนไหวในทางศิลปะระดับโลกและ
 

ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย นิทรรศการนี้เปรียบเป็นภาพร่างแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของวัฒนธรรมป๊อปในประเทศไทยที่กำลังเผยให้เห็นผลงานของศิลปินแต่ละท่านที่เป็นดังหมุดสำคัญต่าง ๆ บนแผนที่ที่จะพาผู้ชมล่องไหลไปเสียดกระทบกระแสความนิยมสาธารณะซึ่งถูกมองว่าเข้าถึงง่ายแต่ซับซ้อนทางความหมาย ผลงานทุก ๆ ชิ้นในนิทรรศการนี้พร้อมนำเสนอภูมิลักษณ์พิเศษที่ล้วนมีรูปร่างเฉพาะจากการทำหน้าที่โอบอุ้มเนื้อหาหรือสภาวะการณ์บางอย่างเอาไว้ตลอดช่วงระยะการหยัดยืน
 

จริงใจแกลเลอรี ภูมิใจเสนอนิทรรศการกลุ่ม spirit atlas ที่พูดถึงวัฒนธรรมของยุคสมัยที่แทรกซึมเข้าสู่การรับรู้ของเราอย่างช้า ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของเราให้เข้ากับวิธีการบริโภคของคนส่วนใหญ่ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 ทุกวันจันทร์  - วันศุกร์ เวลา 10:00 – 17:00 น. และ วันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17:00 น. เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ จริงใจแกลเลอรี ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล

 

เข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ดูรายละเอียดของนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Jing Jai Gallery Chiang Mai