จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่

กิจกรรมจริงใจเซ็นทรัล

นิทรรศการ "GEOPOETICS"

ร่วมค้นหานิยามของศิลปะภูมิทัศน์ที่มักถูกนำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ความเชื่อ องค์ความรู้ การเมือง ไปจนถึงวิทยาศาสตร์ ผ่านผลงานของ 6 ศิลปินที่มีชื่อเสียง ในนิทรรศการ geopoetics ณ จริงใจแกลเลอรี ในโครงการจริงใจมาร์เก็ต นิทรรศการเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน

 

นิทรรศการ geopoetics นำเสนอแง่มุมเล็ก ๆ ในความเคลื่อนไหวทางศิลปะร่วมสมัย ชิ้นงานของศิลปินแต่ละท่านต่างใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทิวทัศน์มาอธิบายความคิด เรื่องราวทางสังคม หรือสภาวะประสบการณ์ที่น่าสนใจ

เพราะศิลปะก็คือโวหารที่ศิลปินสามารถนำศาสตร์ความรู้ และวิธีคิดมากมายเข้ามาร่วมขยายดินแดนของภูมิทัศน์ให้งอกเงยเข้าไปในอาณาบริเวณอื่น ๆ ได้ เพราะสุดท้ายแล้วดินแดนศิลปะนั้นมีธรรมชาติของการเป็น “พื้นที่” แบบเปิดโล่ง และทอดไปไกลเกินกว่าจะหยั่งถึงด้วยความรู้แบบเดียว “ภูมิทัศน์” จึงเป็นหัวข้อทางศิลปะแบบหนึ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ชวนร่วมสืบค้นนิยามของศิลปะภูมิทัศน์ จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโบราณที่มนุษย์พยายามใช้หลักการของภูมิทัศน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ ความเชื่อ องค์ความรู้ การเมือง ไปจนถึงวิทยาศาสตร์ แม้ปัจจุบัน ศิลปะยังคงสะท้อนสิ่งเหล่านี้ผ่าน บาง “พื้นที่” ซึ่งบางอย่างถูกจัดวางด้วยภาษาของวิวทิวทัศน์ที่แสนธรรมดา ในนิทรรศการ geopoetics โดยศิลปิน 6 ท่าน

ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

พชร ปิยะทรงสุทธิ์

สุรเจต ทองเจือ

ขวัญชัย ลิไชยกุล

อวบ สาณะเสน

อรช โชลิตกุล

 

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 22 กันยายน 2567

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 น. - 17:00 น.

เข้าชมฟรีโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย

--------------------