จริงใจแกลเลอรี
เชียงใหม่
จริงใจแกลเลอรี
เชียงใหม่
จริงใจแกลเลอรี
เชียงใหม่
Jing Jai Central Chiang Mai

จริงใจแกลเลอรีเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลป์ซึ่งสามารถนำเสนอผลงานศิลปะได้หลากหลายแขนง ตั้งอยู่ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล โดยจะมีนิทรรศการหมุนเวียนให้ชมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับแสดงงานศิลปะ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินไทย ที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ เป็นเวทีสำหรับผลักดันศิลปินไทยคลื่นลูกใหม่สู่เวทีโลก พร้อมเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือในการให้ความรู้และเปิดประสบการณ์งานศิลปะหลากหลายสาขา (ศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ ฯลฯ)

แผนที่
กิจกรรมจริงใจแกลเลอรี
นิทรรศการเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2...

นิทรรศการเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2 10 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2566 ณ จริงใจแกลเลอรี ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ของกลุ่มเซ็นทรัล ในย่านจริงใจเซ็..

คลิก
;