บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่

จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ คว้ารางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ Creative Excellence Awards 2023 (CE Awards)

จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ คว้ารางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ Creative Excellence Awards 2023 (CE Awards)

จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ ตลาดผักเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยแห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งอยู่ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต ในย่านจริงใจเซ็นทรัล Creative District คว้ารางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ Creative Excellence Awards 2023 (CE Awards) ประเภท Creative City Awards จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

คุณอ้อมขวัญ สาณะเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่และโครงการงานศิลป์ เป็นตัวแทนจริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ รับมอบรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์นี้ จากคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ กรุงเทพฯ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มอบรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Excellence Awards เป็นครั้งแรก เพื่อเชิดชูเกียรติของนักสร้างสรรค์ไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้าง ซึ่งจากกว่า 374 ผลงานทั่วประเทศที่ถูกนำเสนอชื่อ จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 28 ผลงานที่ได้รับรางวัล โดยได้รับรางวัลประเภท Creative City Awards สาขา Creative City Advocacy Award เป็นรางวัลการพัฒนาย่าน สถานที่ชุมชน หรือเมือง รวมทั้งกิจกรรมเชิดชูเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวท้องถิ่นดั้งเดิม ผสานกับความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่และผู้มาเยือนในมิติต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และความยั่งยืน

จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต ในย่านจริงใจเซ็นทรัล Creative District ซึ่งมีร้านค้าเปิดให้บริการทุกวัน ส่วนจริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 06.30 – 15.00 น. จำหน่ายพืชผักผลไม้ ออร์แกนิคและปลอดสาร จากเกษตรกรตัวจริงในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง สนับสนุนการสร้างรายได้ และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน