บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่

กราบไหว้และชื่นชมความงดงามของ “องค์จำลองครูบาศรีวิชัย” นักบุญแห่งล้านนา แกะสลักจากไม้ขนุนทั้งต้น ณ ศาลาครูบาศรีวิชัย ในโครงการจริงใจมาร์เก็ต

กราบไหว้และชื่นชมความงดงามของ “องค์จำลองครูบาศรีวิชัย” นักบุญแห่งล้านนา แกะสลักจากไม้ขนุนทั้งต้น ณ ศาลาครูบาศรีวิชัย ในโครงการจริงใจมาร์เก็ต

ครูบาศรีวิชัย คือพระอริยสงฆ์ผู้มีบทบาทในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งในดินแดนล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านเป็นบุคคลสำคัญในการชักชวนชาวบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในปี พ.ศ.2478 ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียง 5 เดือน 22 วันเท่านั้น จึงได้รับการขนานนามว่า ‘ตนบุญแห่งล้านนา’ หรือ ‘นักบุญแห่งล้านนา’ สร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง
..

องค์จำลองครูบาศรีวิชัยที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต แกะสลักอย่างงดงามจากไม้ขนุนทั้งต้น ตามความเชื่อของชาวล้านนาว่า หากนำไม้ขนุนมาทำพระพุทธรูปบูชา จะเกิดความมั่งมีศรีสุข มีคนรัก คนเมตตา ได้รับการเกื้อหนุนจุนเจือ อีกทั้งประติมากรรมพระแกะสลักไม้ยังถือเป็นภูมิปัญญาหัตถศิลป์เก่าแก่อันมีเอกลักษณ์ของภาคเหนือ
..
สายบุญ สายมู ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล หากมาย่านจริงใจเซ็นทรัล อย่าลืมแวะกราบไหว้องค์จำลองครูบาศรีวิชัยไม้ขนุน และชวนร่วมทำบุญข้าวสาร ณ ศาลาครูบาศรีวิชัย ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต โดยข้าวสารที่นำมาถวาย ทางโครงการจะรวบรวมเป็นสะพานบุญนำไปส่งต่อให้กับผู้ขาดแคลน หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ต่อไป