บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่

บล็อกปูพื้นรักษ์โลกจากถุงพลาสติกใช้แล้ว @ จริงใจมาร์เก็ต

บล็อกปูพื้นรักษ์โลกจากถุงพลาสติกใช้แล้ว @ จริงใจมาร์เก็ต

ด้วยความใส่ใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการจริงใจมาร์เก็ต หนึ่งในโครงการที่จริงใจและใส่ใจของกลุ่มเซ็นทรัล จึงได้รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมเชิญชวนให้นำถุงผ้ามาใส่สินค้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ♻️ ทั้งยังมีการติดตั้งจุดแยกขยะเพื่อส่งไปยังปลายทางที่เหมาะสม โดยถุงพลาสติกสะอาดจะถูกส่งต่อให้กับโครงการ Green Road ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำไปรีไซเคิลให้เป็นบล็อกปูถนน

 

จากขยะสู่การจัดการอย่างยั่งยืน

พื้นถนนด้านหน้า Tops Green และโรงคัดแยกขยะ ใกล้กับเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ T.O.B.Y (turn organic by you) ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ปูด้วยอิฐบล็อกรีไซเคิลจากถุงพลาสติกใช้แล้ว โดยความร่วมมือของโครงการจริงใจมาร์เก็ต และโครงการ Green Road ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งถุงพลาสติก 100 ใบ สามารถทำบล็อกปูนได้ 1 ก้อน พื้นที่ 1 ตารางเมตร ช่วยลดประมาณขยะถุงพลาสติกได้มากถึง 4,000 ใบ!

 

มาร่วมกันจัดการขยะพลาสติกให้ถูกวิธี ลดการใช้ นำมาใช้ซ้ำ แยกขยะให้ถูกวิธี และนำมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อโลกที่น่าอยู่ของพวกเราทุกคน